Se bo sodelovanje med podjetjema "Sovelmash" in SOLARGROUP po zaključku gradnje PKTP nadaljevalo?

V rubriko "Vprašanje-odgovor" je prispelo naslednje vprašanje: "Kakšen odnos boste imeli s SOLARGROUP-om po zaključku gradnje PKTP? Se bo sodelovanje nadaljevalo?" 
 
 Dmitrij Aleksandrovič Duyunov je na to vprašanje odgovoril takole: "Po izgradnji PKTP bo sledil zagon pisarne, nato preoblikovanje v delniško družbo, vsi udeleženci, ki so vlagali v projekt, pa bodo postali delničarji. Zato se bo sodelovanje s SOLARGROUP-om zagotovo nadaljevalo. Če mislimo na sodelovanje v smislu privabljanja naložb v naslednji projekt, je to neposredno odvisno od odločitve SOLARGROUP-a. Načrtujemo gradnjo podjetja za proizvodnjo elektromotorjev, obstajajo še drugi razvojni projekti, ki jih bomo najverjetneje mi komercializirali, zato se bo naše sodelovanje, kot rezultat obojestranske želje, zagotovo nadaljevalo." 
 
 Naj vas spomnimo, da je cilj projekta "Sovelmash" zaslužiti s komercializacijo tehnologije kombiniranih navitij "Slavyanka", za namen realizacije tega cilja pa se gradi projektno-konstrukcijska tehnološka pisarna (PKTP). 
 
 Trenutno je "Sovelmash" eden od rezidentov posebne ekonomske cone Tehnopolis "Moskva", ki se nahaja na lokaciji Alabuševo, kjer na površini 2,1 hektarja poteka gradna PKTP.
  
 Naloge konstrukcijske pisarne bodo zajemale oblikovanje projekta, izračun, računalniško modeliranje, načrtovanje, izdelavo, preizkušanje električnih strojev v skladu z zahtevami in tehničnimi specifikacijami podjetij - potencialnih naročnikov. Podjetje se ukvarja z asinhronimi motorji vseh velikosti.
 
 V projekt "Duyunovi motorji" lahko vlaga vsakdo. Sredstva se pridobivajo s pomočjo metode množičnega vlaganja, ki se imenuje tudi "množično financiranje". Vlagatelji lahko računajo na delež dobička podjetja v obliki dividend ali zaslužijo s kapitalizacijo. Interese vlagateljev v projektu Duyunovi motorji zastopa podjetje SOLARGROUP, mednarodna finančna družba, ki deluje na področju množičnega vlaganja. Podjetje s pomočjo mehanizma kolektivnih naložb in široke partnerske mreže organizira projektno financiranje.
  
 SOLARGROUP je soustanovitelj družbe "Sovelmash" d.o.o. z 49,5-odstotnim deležem. V prihodnosti se bodo po reorganizaciji podjetja v javno delniško družbo deleži pretvorili v delnice "Sovelmash-a".