Revizija "Sovelmash": objavljeni so rezultati letne revizije

Podjetje "Sovelmash" je uspešno prestalo revizijo za leto 2020. Rezultati revizije so objavljeni na spletni strani Enotnega zveznega registra pravno pomembnih informacij o dejavnostih pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in drugih gospodarskih subjektov. Z dokumentom se lahko seznanite na povezavi - https://clck.ru/U7h9d 
 
 Revizija je preverjanje točnosti in pravilnosti računovodskih in finančnih izkazov podjetja, ki jo opravi neodvisna pooblaščena organizacija. Glavni namen postopka je ugotoviti napake in nepravilnosti v dejavnosti podjetja in sestaviti zaključek, ki bo odpravil ugotovljene pomanjkljivosti. Poleg tega pa revizija pomaga, da se izognemo davčnim tveganjem in skrbimo, da je računovodstvo podjetja v redu. 
 
 Za družbo "Sovelmash" je, glede na zvezni zakon Ruske federacije št. 476, revizija obvezen postopek. Vsako leto podjetje uspešno prestane preverjanje, kar pove veliko o:
 - strokovnosti odgovornih zaposlenih v podjetju in pravilnem vodenju dokumentacije;
 - ciljni porabi sredstev; 
 - skladnosti dejavnosti družbe "Sovelmash" z normami in zahtevami ruske zakonodaje. 
 
 Za vlagatelje projekta "Duyunovi motorji" so pozitivni rezultati revizije "Sovelmash" še ena potrditev, da je podjetju mogoče zaupati in da bo projekt uspešno realiziran.