Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Počas minulého týždňa na stavenisku spoločnosti "Sovelmash" aktívne prebiehali práce vo všetkých smeroch: 
 vykonávalo sa zaliatie betónom schodiskových ramien a výťahových šácht; 
 vykonávali sa pokrývačské práce; 
 pokračovalo sa v príprave na zaliatie betónových prekrytí 3. poschodia, vrátane montáže a zostavenie stanice na dodanie betónu;
 vykonala sa montáž a demontáž snímateľného debnenia;
 vykonal sa opätovný zásyp pieskom s vrstveným tesnením.
 
 V súčasnosti je pozornosť staviteľov a zdroje "Sovelmash" upriamená na to, aby sa uzavrela vonkajšia časť budovy do silných mrazov.
 
 Na prenajatých plochách spoločnosti v NII strojárstva Zelenogradu je prakticky úplne nainštalovaná automatická linka: stroje sú umiestnené na svojich miestach, vykonáva sa zapojenie a presné naladenie zariadenia.
 
 Spoločnosť "Sovelmash" odoslala správu na meno zástupcu Vlády RF M. V. Mishustina, možnosť zapojiť spoločnosť na realizáciu Konceptu rozvoja výroby elektrickej dopravy. Daný Koncept bol potvrdený Vládou RF v auguste tohto roka. Hneď na to "Sovelmash" dostala odpoveď od zástupcu riaditeľa oddelenia strojárstva pre palivovo-energetický komplex D. V. Klapovskogo s prosbou poskytnúť podrobnejšiu informáciu o asynchrónnych motoroch so "Slavyankou" do 22. októbra. 
 Podrobnejšie o tom, čím môže byť užitočná pre "Sovelmash" účasť na realizácii Konceptu rozvoja elektrickej dopravy, sa dozviete podľa odkazu 
https://reg.solargroup.pro/en/site/newsinfo/2028?f=1 
 
 Na osobnom účte projektu sa objavila nová funkcia. Teraz online-prenosom akéhokoľvek webinára sa môžete podeliť so svojimi sledovateľmi niekoľkými kliknutiami v účtoch Facebook, YouTube a VKontakte. Je to skvelý nástroj na posun v projekte!
 Ak sa chcete viac vedieť o tom ako to využiť, prejdite po odkaze https://reg.solargroup.pro/en/site/newsinfo/2030?f=1 
 
 VIP-investori projektu môžu osobne uvidieť ako sa stavia inžinierske centrum "Sovelmash". O tomto ste už boli informovaní minulý týždeň. Tí, ktorí investujú do projektu 50 000 $ a viac, získajú zaplatený pobyt na stavenisko v Moskve a možnosť stretnúť sa s predstaviteľmi spoločnosti "Sovelmash" a SOLARGROUP. 
 SOLARGROUP pomôže s organizáciou návštevy, získaniu víza a vezme na seba všetky náklady spojené s dopravou, pobytom.
 
 Sledujte naše správy, aby ste boli stále informovaní o rozvoji projektu "Motory Duyunova".