Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Na stavenisku, kde prebieha výstavba konštrukčno-technologickej kancelárie "Sovelmash", počas minulého týždňa prebiehala príprava na betónovanie medzischodiskového prekrytia na treťom poschodí. Objem prebiehajúcich prác je veľký: hermetizácia oceľového profilu, pokladanie konštrukcie a sieťok. Okrem toho, bolo vykonané prijatie a uskladnenie sendvičových panelov na stavenisku na obloženie budovy, a taktiež sa vykonali aj iné úlohy. V procese sú zúčastnené aj iní stavitelia, viditeľné výsledky na danej etape je ťažko preukázať, ale progres bude viditeľnejší neskôr vo videu. 
 
  Oddelenie investičnej a priemyselnej politiky Moskvy zverejnil video o spoločnosti "Sovelmash" na svojom oficiálnom YouTube-kanáli. Je dostupný podľa odkazu https://www.youtube.com/watch?v=gj7Pfvl75QI
 Filmový štáb oddelenie bol na stavenisku a prenajatých plochách v NII strojárstva v Zelenograde, porozprávali sa so zamestnancami a generálnym riaditeľom podniku. 
 Vo videu sa rozpráva o inovačnej činnosti "Sovelmash", a taktiež o výhodách výstavby konštrukčno-technologickej kancelárii na teritórii osobitnej ekonomickej zóny "Technopolis "Moskva".
 
 Sledujte novinky projekta a buďte informovaní o jeho rozvoji!