Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Na stavenisku, kde sa stavia konštrukčno-technologická kancelária “Sovelmash” a po ukončení montáže oceľovej konštrukcie bude pokračovať nasledujúca etapa výstavby. Počas minulého týždňa na treťom poschodí sa začala montáž armatúrnej konštrukcie pre ďalšie zaliatie betónom medzischodiskového prekrytia. Nakoľko je plocha veľká, zaliať ju za jeden deň sa nepodarí, proces sa bude vykonávať po častiach (takzvanými mapami). Tri mapy sú naplánované na zaliatie na budúci týždeň. 
 
 Len čo zaliatie medzischodiskového prekrytia na treťom poschodí bude hotové, bude možné prejsť k spracovaniu protipožiarnej oceľovej konštrukcie, následne potom — montáž oplotenia na zakrytie kontúr budovy. V súčasnosti sa na stavenisko zavážajú panely oplotenia. 
 
 Výstavba sa hýbe v tempe, ktoré umožňuje financovanie, jednak Dmitrij Duyunov v poslednej časti vysielania “Ekspertnoe vremya” nazval toto tempo nedostatočným. Dôležité je prekryť kontúry budovy do zimy, preto investori musia načas platiť platby na splátky a partneri aktívne vykonávať svoju činnosť. 
 
 V prenajatých priestoroch “Sovelmash” počas minulého týždňa prebiehali práce na zapnutie zariadenia výrobnej automatickej linky, ktorá bola prijatá z Číny. Takže špecialisti spoločnosti pracujú nad úlohami dokončenia výbavy. 
 
 02. októbra spoločnosť SOLARGROUP otvorila národné zastupiteľstvo v Peru: prvé v Latinskej Amerike. Na počesť tejto udalosti bola zorganizovaná offline-konferencia v hlavnom meste Lima. Osobne sa zúčastnili: riaditeľ oddelenia reklamy a styku s verejnosťou Pavel Filippov, komerčný riaditeľ Pavel Shadskyi, nàrodný partner v Peru Massimiliano Vivian Rossini. Podrobnejšie o tom, ako prešla konferencia vám určite porozprávame v najbližších dňoch. 
 
 Sledujte správy a buďte informovaný o rozvoji projekta “Motory Duyunova”!