Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Hlavná správa týždňa v projekte: ukončila sa montáž oceľovej konštrukcie PKTB “Sovelmash”. Na vystavanie špecialisti spoločnosti-subdodávateľa Astron potrebovali menej ako 4 mesiace. 
 
 Okrem toho, ukončila sa montáž podstavcových panelov budovy, uloženie profilového plechu a hydroizolácia pre zaliatie medzischodiskového pokrytia. Sledujúci krok — zmontovať vystužovaciu sieťku a nainštalovať rámy pre zaliatie betónu. Prebiehajú aj iné stavebné práce. Robí sa všetko možné na to, aby sa do zimy zakryli kontúry budovy. 
 
 V oblastných novinách “41” mesta Zelenograd bola opublikovaná správa “Sovelmash” VS Tesla” V správe sa rozoberá sporné autorstvo spoločnosti Tesla na rozpracovanie tepelnej pumpy pre nahriatie vnútra elektromobilov. Taktiež pred ôsmimi rokmi to bol vynález zapatentovaný spoločnosťou “ASiPP”.
 Elektronická verzia publikácie je dostupná podľa odkazu https://id41.ru/upload/iblock/34e/34_sborka_web.pdf , na stránke 12. 
 
 Sledujte novinky projektu “Motory Duyunova”!