Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Na stavenisku "Alabushevo" prebiehajú obšírne práce v zalievaní betónových základov a budovaniu poschodí pre budovu PKTB "Sovelmash". Taktiež pokračuje prevoz vybavenia a motorov na dočasné skladové priestory, ktoré sú umiestnené na ploche budúcej budovy PKTB. 
 
 Po ukončení štádia nulových prác, ktoré prebiehajú na stavenisku "Alabushevo", sa uskutoční udalosť uloženia časovej kapsuly. Pre investorov projektu je obnovená možnosť uchovať svoje meno v histórii "Sovelmash". Je potrebné odoslať svoje údaje prostredníctvom e-mailu do 11. mája 2021, vrátane. Podrobnosti — podľa odkazu https://reg.solargroup.pro/sk/site/newsinfo/1815  
 
 V čínskej mestskej časti Weihai sa uskutočnila konferencia predstaviteľov viac ako 60 závodov, ktoré sa venujú výrobe elektromotorov. Na nej sa zúčastnil partner "Sovelmash" a riaditeľ spoločnosti ASPP Weihai Viktor Arestov. Udalosť bola venovaná novým požiadavkám v legislatíve, ktoré obmedzujú využitie motorov triedy účinnosti IE3 a zakazujú využitie motorov triedy IE1 a IE2 v krajine. 
  Závody budú musieť zreogranizovať výrobu na drahšie a rozmernejšie motory alebo nájsť nové technologické riešenie. 
  
 Spoločnosť "Sovelmash" môže ponúknuť východisko: motory s kombinovanými vinutiami, ktoré nemajú obdobu na svete. V nich sú triedy energetickej účinnosti IE3, ktoré sú realizované bez navýšenia hmotnosti, rozmerov a ceny. Vzhľadom na to, že v Číne pracuje okolo 50 % z počtu všetkých motorov na svete, čínsky trh je celkom perspektívny pre PKTB "Sovelmash". 
 
 Investovaním do projektu "Motory Duyunova", sa stávate majiteľom podielov podniku, ktorého produkcia sa v najbližších rokoch stane žiadanou po celom svete. Stihnite si zaobstarať investičný balík do konca súčasnej 15. etapy financovania projektu s vyššou zľavou na podiely. Aby výhodné podmienky mohli využiť všetci záujemcovia, predĺžili sme etapu do 19. mája, vrátane! Do tohto dátumu platí množstvo špeciálnych ponúk pre investorov: bonus pri doplnení hlavného účtu v kryptomene a zľava pri platbe balíka z partnerského účtu. Podrobnejšie o tom, ako investovať s maximálnou výhodou sa dozviete podľa odkazu https://reg.solargroup.pro/sk/site/newsinfo/1811