Auditul „Sovelmash”: au fost publicate rezultatele controlului anual

Compania „Sovelmash” a trecut cu succes auditul aferent anului 2020. Rezultatele auditului sunt publicate pe site-ul Registrului federal unic al informațiilor cu valoare juridică privind faptele activității persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali și altor agenți economici. Documentul poate fi consultat accesând link-ul: https://clck.ru/U7h9d 
 
 Auditul reprezintă verificarea veridicității și corectitudinii rapoartelor contabile și financiare ale companiei care este exercitată de o entitate acreditată independentă. Scopul principal al procedurii este să depisteze erori și încălcări în activitatea companiei și să întocmească un aviz care va permite înlăturarea problemelor identificate. Mai mult, verificarea contribuie la evitarea riscurilor fiscale și la menținerea regularității în ceea ce privește contabilitatea companiei. 
 
 Conform legii federale a FR nr. 476, pentru „Sovelmash” SRL auditul este o procedură obligatorie. Compania trece cu succes controlul în fiecare an, ceea ce denotă multe lucruri:
 - profesionalismul angajaților responsabili ai companiei și gestionarea corectă a documentației;
 - cheltuirea fondurilor bănești conform scopurilor; 
 - activitatea „Sovelmash” este în conformitate cu normele și cerințele prevăzute de legislația Rusiei. 
 
 Pentru investitorii proiectului „Motoarele lui Duyunov” rezultatele pozitive ale controlului de audit asupra „Sovelmash” reprezintă o dovadă a credibilității companiei și că proiectul va fi implementat cu succes.