Przegląd prac budowlanych od początku do końca | Budowa biura projektowo-technologicznego Sovelmash

Obecnie na placu budowy, na którym powstaje biuro projektowo-technologiczne, jest wiele prac ukrytych, a także takich, których nie da się uwidocznić na nagraniach wideo czy zdjęciach. Niemniej jednak praca ta jest konieczna, a jej złożoność i zakres są nie mniej istotne niż poprzednie. Przypomnijmy sobie, jak przebiegał proces budowy od początku do chwili obecnej.
 
 GRUDZIEŃ 2020
 Do końca 2020 roku na terenie budowy powstanie nowoczesne miasteczko budowlane z komfortowym zapleczem roboczym i rekreacyjnym,
 podłączone są tymczasowe komunikacje: woda, prąd i kanalizacja,
 Zorganizowano tymczasową kanalizację wodną, ściekową i drenażową, a wzdłuż terenu budowy zbudowano tymczasowe drogi dla pojazdów. Przygotowano wykop pod budowę budynku.
  
 STYCZEŃ 2021
 Miejsce pod założenie fundamentu jest gotowe
 
 LUTY 2021
 Przygotowuje się szalunek do wylania betonu na fundament, wykopie jest ogrzewany i monitorowana jest temperatura i rozmarzanie gruntu. Na terenie obiektu zainstalowano oświetlenie zewnętrzne.
 Rozpoczęto budowę fundamentów biura projektowo-technologicznego. Trwa betonowanie podbudowy, zbrojenie fundamentów oraz montaż fundamentu pod zewnętrzną stację transformatorową (ETS). Trwa dostawa konstrukcji stalowych, które stworzą szkielet budynku. 
 
 MARZEC 2021
 Dostarczono już prawie wszystkie elementy konstrukcji stalowych do budowy szkieletu budynku biura projektowo-technologicznego. Wykonano prace przygotowawcze do wylania fundamentów pod budynek Centrum Innowacji: przygotowano beton, zamontowano ramy zbrojeniowe i postawiono szalunki.
 
 KWIECIEŃ 2021
 Wylewane są betonowe kęsy i budowane "podłogi" fundamentów. Trwa transport sprzętu i silników do tymczasowych magazynów znajdujących się na terenie przyszłego biura projektowo-technologicznego. 
 
 MAJ 2021
 Trwa wylewanie i hydroizolacja fundamentów betonowych, zasypywanie wykopu, ustawianie szalunków oraz montaż przewodów i elementów wbudowanych do dalszego betonowania fundamentów. 
 25 maja 2021 roku na terenie SSE „Technopolis Moskwa” w Ałabuszewie odbyło się uroczyste wmurowanie kapsuły czasu Sovelmash.
 
 CZERWIEC 2021
 3 czerwca rozpoczęto wznoszenie konstrukcji stalowych. 
 Trwa również zasypywanie wykopu piaskiem z zagęszczaniem warstwami, betonowanie podstaw klatek schodowych, demontaż wcześniej zabetonowanych podstaw i szalunków klatek schodowych oraz wykonywanie hydroizolacji wszystkich fundamentów.
 
 LIPIEC 2021
 Trwa montaż konstrukcji stalowych szkieletu nośnego budynku, montaż płatwi (belek pod pokrycie dachu), montaż blach profilowanych pod płyty stropowe, montaż ram zbrojeniowych fundamentów pod budynek administracyjno-gospodarczy, montaż ram i szalunków pod klatki schodowe, betonowanie stóp z grupami kotwiącymi budynku produkcyjnego na osi 6, rozładunek nowych konstrukcji stalowych dostarczonych na plac budowy.
 
 SIERPIEŃ 2021
 Trwa montaż blach profilowanych i konstrukcji stalowych. Dobiega końca montaż płyt piwnicznych budynku produkcyjnego, montowane są elementy prowadzące konstrukcji obudowy, trwa montaż płyt piwnicznych budynku administracyjno-gospodarczego. Rozpoczęły się prace związane z komunikacją wewnętrzną, sprawdzana jest szczelność instalacji kanalizacyjnej, trwa wiązanie zbrojenia i betonu na klatce schodowej, zasypywanie wykopów piaskiem z zagęszczaniem warstwami. 
 W dniu 27 sierpnia zakończono ustawienie ostatniej kolumny budynku pilotażowego.
 
 WRZESIEŃ 2021
 Rozpoczął się montaż konstrukcji metalowych przyszłego budynku administracyjno-gospodarczego, trwa formowanie klatek schodowych - wykonywane jest wiązanie drutu, montowane są szalunki demontowalne i przygotowanie do wylewania betonu, rozpoczęły się prace dekarskie na pilotażowym obszarze produkcyjnym, aktywnie kontynuowane są prace ziemne - układana jest kanalizacja z kontrolą szczelności poszczególnych odcinków, rozładowywany jest samochód ciężarowy z siatką drucianą i innymi materiałami do rozpoczęcia prac przy wylewaniu posadzek betonowych i płyt.
 
 PAŹDZIERNIK 2021
 Ukończono montaż konstrukcji stalowych biura projektowo-technologicznego, zainstalowano stałe szalunki z blachy profilowanej na wszystkich stropach międzykondygnacyjnych oraz zakończono podstawowy montaż paneli piwnicznych. W magazynie przygotowano miejsce na panele osłonowe, które są już składowane. W szybach zakończono montaż szalunków do zalewania betonem klatek schodowych, trwają prace przygotowawcze (uszczelnianie styków blach profilowanych) do zbrojenia i zalewania betonem płyty 3 piętra, trwa montaż dachu.
 
 Obejrzyj kronikę budowy biura projektowo-technologicznego Sovelmash na zdjęciach - https://clck.ru/YCNtJ 
 
 Wiele już zrobiono, ale wiele jeszcze pozostało do zrobienia, a najważniejszym celem na najbliższy czas jest zamknięcie obiegu grzewczego budynku na czas przed nadejściem mrozów.
 W związku z rosnącymi cenami, projekt wymaga zwiększonego tempa inwestycji. Najlepszym sposobem na to jest inwestowanie społecznościowe. Inne sposoby pozyskania środków na realizację projektu doprowadzą do zmniejszenia wartości udziałów i ograniczenia korzyści dla inwestorów. Dlatego właśnie teraz niezwykle ważnym jest, aby:
 - partnerzy maksymalnie intensyfikowali swoje działania,
 - inwestorzy terminowo spłacali raty, a także zwiększali swoje udziały poprzez zakup nowych pakietów inwestycyjnych.
 
 Sukces naszego projektu zależy od nas. I tylko razem jesteśmy w stanie pokonać wszelkie wyzwania!