Czy współpraca SovElMash z SOLARGROUP będzie kontynuowana po zakończeniu budowy biura projektowo-technologicznego?

Otrzymaliśmy następujące pytanie w rubryce Pytania i Odpowiedzi: Jak będą wyglądały relacje z SOLARGROUP po zakończeniu budowy biura projektowo-technologicznego? Czy współpraca będzie kontynuowana? 
 
 Dmitriy Duyunov odpowiedział na to pytanie w następujący sposób: Po zakończeniu budowy biura projektowo-technologicznego należy przeprowadzić prace uruchomieniowe, a następnie przekształcić je w spółkę akcyjną, której akcjonariuszami powinni zostać wszyscy uczestnicy, którzy zainwestowali w projekt. Dlatego też współpraca z SOLARGROUP będzie z pewnością kontynuowana. Jeśli chodzi o współpracę w zakresie pozyskiwania inwestycji do kolejnego projektu, to zależy ona bezpośrednio od decyzji SOLARGROUP. Planujemy budowę zakładu produkującego silniki elektryczne, są też inne projekty, które możemy skomercjalizować, więc jeśli dwie strony będą chciały, nasza współpraca na pewno będzie kontynuowana. 
 
 Dla przypomnienia, celem SovElMash jest osiągnięcie korzyści z komercjalizacji technologii uzwojenia kombinowanego Slavyanka i aby osiągnąć ten cel, obecnie budowane jest biuro projektowo-technologiczne. 
 
 Obecnie SovElMash jest rezydentem Technopolis Moskwa, specjalnej strefy ekonomicznej o charakterze technologiczno-innowacyjnym, zlokalizowanej na terenie Alabushevo, gdzie na powierzchni 2,1 ha trwa budowa biura projektowo-technologicznego.
  
 Do zadań biura projektowego należy wyznaczanie zadań, obliczanie, modelowanie komputerowe, projektowanie, produkcja, testowanie maszyn elektrycznych zgodnie z wymaganiami i specyfikacjami potencjalnych klientów. Firma pracuje z silnikami asynchronicznymi o dowolnych rozmiarach.
 
 Każdy może zainwestować w projekt Silniki Duyunova. Inwestycje są przyciągane metodą crowdinwestingu, która jest inaczej nazywana "finansowaniem ludowym". Inwestorzy mogą liczyć na część zysków spółki w postaci dywidend lub zarobić na kapitalizacji. Interesy inwestorów w projekcie Silniki Dyunova są reprezentowane przez SOLARGROUP, międzynarodową firmę finansową, która prowadzi działalność crowdfundingową. Dzięki mechanizmowi inwestycji zbiorowych i rozległej sieci partnerskiej firma organizuje finansowanie projektu.
  
 SOLARGROUP jest współzałożycielem spółki OOO SovElMash z udziałem 49,5%. W przyszłości, po przekształceniu firmy w publiczną spółkę akcyjną, udziały zostaną wymienione na akcje SovElMash.