Audyt SovElMash: opublikowano wyniki rocznego audytu

SovElMash pomyślnie przeszedł audyt za 2020 rok. Wyniki audytu są opublikowane na stronie internetowej Jednolitego Federalnego Rejestru Prawnie Istotnych Informacji o Działalności Osób Prawnych, Przedsiębiorców Indywidualnych i innych Podmiotów Działalności Gospodarczej. Aby zapoznać się z dokumentem, należy kliknąć na link - https://clck.ru/U7h9d 
 
 Audyt to kontrola dokładności i poprawności sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa przeprowadzana przez niezależną, upoważnioną organizację. Głównym celem procedury jest zidentyfikowanie błędów i nieprawidłowości w działalności przedsiębiorstwa oraz wyciągnięcie wniosków umożliwiających skorygowanie stwierdzonych uchybień. Ponadto audyt pomaga uniknąć ryzyka podatkowego i utrzymywać porządek w księgowości firmy. 
 
 Dla spółki OOO SovElMash audyt jest procedurą obowiązkową zgodnie z rosyjską ustawą federalną nr 476. Co roku firma pomyślnie przechodzi audyt, co potwierdza:
 - Profesjonalizm odpowiedzialnych pracowników firmy i prawidłowe prowadzenie dokumentacji;
 - Docelowe wykorzystanie środków; 
 - Zgodność działalności SovElMash z normami i wymogami narzuconymi przez ustawodawstwo rosyjskie. 
 
 Dla inwestorów projektu Silniki Duyunova pozytywne wyniki audytu SovElMash są kolejnym potwierdzeniem, że firmie można zaufać i że projekt zostanie pomyślnie zrealizowany.