Budowa biura „SovElmash”: dotychczasowe podsumowanie

Ostatnie dni 2020 roku obfitowały w wiadomości z terenu „Alabushevo”, gdzie powstaje technologiczne biuro projektowo-konstruktorskie „SovElmash”. Podsumujmy dotychczasową realizację budowy i dowiedzmy się o rezultatach projektu, z jakimi rozpoczyna nowy 2021 rok.
 
 Teren jest przygotowany pod fundamenty
 Przekształcono teren, na którym powstanie biuro: oczyszczono go z roślinności, zbudowano zaplecze budowy, wykonano tymczasowe drogi i instalacje oraz drenaż. Na krótko przed Nowym Rokiem przygotowano wykopy pod budowę budynku. Zgodnie ze słowami Dmitrija Duyunova, prace budowlane na terenie trwały do Nowego Roku i były kontynuowane bezpośrednio po nim.
 
 Przeniesiono część wyposażenia
 Rozpoczęto przenoszenie wyposażenia „SovElmash” z wynajmowanych terenów na teren przyszłego biura. Kilka elementów wyposażenia dostarczono już na plac budowy zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami składowania. Służy to obniżeniu kosztów wynajmu i optymalizacji procesu pracy.
 
 Trwa produkcja metalowego szkieletu
 Metalowe elementy szkieletu produkowane są w fabryce Astron w Jarosławiu. Część z nich dostarczono na plac budowy. Metalowy szkielet zostanie zmontowany bez konieczności przeprowadzania dodatkowych regulacji, przy użyciu montażu śrubowego.
 
 Skorygowano wstępny harmonogram budowy
 Zgodnie z nim, w najbliższym czasie będą prowadzone prace budowlane związane z powstaniem biura. Należy zrozumieć, że może on jeszcze zostać skorygowany z uwagi na inne okoliczności. Zaktualizowany harmonogram jest dostępny pod linkiem https://clck.ru/SgdPe 
 
 Uzyskane rezultaty były możliwe dzięki skoordynowanej i profesjonalnej pracy specjalistów z „SovElmash”, w szczególności Dyrekcji Budownictwa. Dyrekcja realizuje wiele różnych zadań w ramach projektu, w tym kontrolę jakości prac, kosztorysu i terminu budowy.
 
 W następujący sposób Dmitrij Aleksandrowicz Duyunov wypowiedział się na temat prac budowlanych i realizacji projektu w przededniu Nowego Roku: „Na tym etapie „SovElmash” i SOLARGROUP wypełniły swoje zadania. Teraz wszystko zależy od inwestorów. Zapewniamy, że te środki pieniężne nie przepadną, i zostaną wykorzystane. Mam nadzieję, że do końca roku stanie tu gotowy obiekt na etapie montażu i diagnozowania wyposażenia”.
 
 Sam Dmitrij Duyunov zajmie się komercyjnym stroną projektu: przygotowaniem i zawarciem umów na opracowanie i dostawę silników, tak, aby do momentu oddania obiektu do użytku firma „SovElmash” miała podpisane gotowe umowy z klientami i mogła od razu rozpocząć prace na terenie biura.
 
 Projekt „Silniki Duyunova” wyeliminował wszelkie największe ryzyka i osiągnął nowy etap swojej realizacji. Inwestując w projekt, wspierasz budowę niepowtarzalnego przedsiębiorstwa, które będzie opracowywać najbardziej wydajne silniki elektryczne na świecie, a tym samym zadbasz zarówno o swoją kondycję finansową, jak i o przyszłość planety.