Būvdarbu apskats no sākuma līdz šodienai | «Sovelmaš» PKTB būvniecība

Šodien būvlaukumā, kurā notiek projektu–konstruktoru tehnoloģiskā biroja (PKTB) būvniecība, notiek liels slēpto darbu skaits, kā arī daudzi darbi, kurus nav iespējams uzskatāmi parādīt video vai foto materiālos. Tomēr šo darbu izpildīšana nepieciešama, bet to sarežģītība un apjoms nav mazāk nozīmīgi par iepriekš veiktajiem. Pagaidām atcerēsimies, kā virzījās būvniecības process no sākuma līdz pašreizējam brīdim.
 
 2020. DECEMBRIS
 Uz 2020. gada beigām būvlaukumā uzcelta moderna celtniecības pilsētiņa ar darbam un atpūtai ērtiem apstākļiem,
 ievilktas pagaidu komunikācijas: ūdens– un elektroapgāde, kanalizācija,
 organizēta ūdens novadīšana, pa laukuma perimetru izbūvēti pagaidu ceļi tehnikas pārvietošanai. Sagatavota būvbedre zem ēkas apbūves «traipa».
  
 2021. JANVĀRIS
 Gatavs laukums fundamentam.
 
 2021. FEBRUĀRIS
 Izgatavo veidni, kurā tālāk tiks ieliets betons zem fundamenta, apsildīta pamatne būvbedrē, tajā skaitā veikta grunts temperatūras un tās atkušanas pakāpes kontrole. Laukumā uzstādīts pagaidu apgaismojums.
 Sākta PKTB fundamenta būvēšana. Notiek iepriekšēja betonēšana, armatūras karkasu saistīšana, notiek fundamenta montāža ārējās transformatora apakšstacijai (ĀTAS). Pieved metālkonstrukcijas, kas veidos ēkas karkasu. 
 
 2021. MARTS
 Atvestas praktiski visas metālkonstrukcijas PKTB ēkas karkasa montāžai. Veikti sagatavošanas darbi fundamentu ieliešanai zem inovāciju centra ēkas: izpildīta betona sagatave, uzstādīti armatūras karkasi, samontēts veidnis.
 
 2021. APRĪLIS
 Notiek darbi betona sagatavju ieliešanai un fundamentu «stāvu» būvēšanai. Notiek iekārtu un dzinēju transportēšana uz pagaidu noliktavas telpām, izvietotas nākamā PKTB teritorijā. 
 
 2021. MAIJS
 Notiek darbi betona pamatņu ieliešanai un hidroizolācijai, būvbedres atpakaļ aizbēršanai, veidņu izvietošanai, konduktoru un ieliekamo detaļu uzstādīšanai fundamenta tālākai betonēšanai. 
 2021. gada 25. maijā SEZ laukumā "Tehnopolis "Maskava" Alabuševo notika svinīga "Sovelmaš" laika kapsulas ievietošanas ceremonija.
 
 2021. JŪNIJS
 3. jūnijā sākta metālkonstrukciju montāža. 
 Notiek darbi būvbedres atpakaļ aizbēršana ar smiltīm ar slāņu noblīvēšanu, notiek kāpņu laidu pamatņu betonēšana, veikta iepriekš nobetonēto betona pamatņu veidņu un kāpņu laidu demontāža, uz visiem fundamentiem izpilda hidroizolāciju.
 
 2021. JŪLIJS
 Notiek ēkas nesošā karkasa metāla konstrukciju montāža, seguma garensiju (jumta ierīkošanas siju) montāža, profilēto lokšņu izvietošana uz pārsegumiem, administratīvā sadzīves korpusa (ASK) armatūras karkasu montāža, kāpņu laidu karkasu un klāju montāža, pamatu zem kolonnas daļu betonēšana ar ražošanas korpusa enkurgrupām pa 6. asi, tiek izkrauta būvlaukumā piegādātā jaunā metāla konstrukciju partija.
 
 2021. AUGUSTS
 Notiek darbi profilēto lokšņu ieklāšanai, metālkonstrukciju montāža. Tiek pabeigta ražošanas korpusa cokola paneļu montāža, notiek vadošo elementu montāža nožogojuma konstrukciju uzbūvēšanai, turpinās ASK cokola paneļu montāža. Sākti iekšējo komunikāciju ievilkšanas darbi, tiek pārbaudīts kanalizācijas sistēmas hermētiskums, turpinās kāpņu laidu armatūras stiprināšana un betonēšana veidņos, būvbedre tiek aizbērta ar smiltīm, veicot slāņu blietēšanu. 
 27. augustā pabeigta eksperimentāli–ražošanas korpusa pēdējās kolonnas montāža.
 
 2021. SEPTEMBRIS
 Sākta nākamā administratīvā–sadzīves korpusa metālkonstrukciju montāža, turpinās kāpņu laukumu formēšana – izpilda armatūras sasaisti, uzstāda noņemamos veidņus, notiek sagatavošana betona ieliešanai, sākti jumta darbi eksperimentālā–ražošanas iecirknī, aktīvi turpinās zemes darbi – notiek kanalizācijas sistēmas izlikšana ar atsevišķu sekciju hermētiskuma pārbaudi, notiek fūres izkraušana ar armatūras sietu un citiem materiāliem darbu sākšanai betona pārsegumu un grīdas ieliešanai.
 
 2021. OKTOBRIS
 Pabeigta PKTB metāla karkasa montāža, samontēta nenoņemama veidne no metāla profilētās loksnes visos starpstāvu pārsegumos, pabeigta cokola paneļu galvenā montāža. Noliktavā sagatavots laukums nožogojuma konstrukciju paneļu izvietošanai, kas jau tiek nokrauti. Šahtās pabeidz klāju montāžu kāpņu laukumu betona ieliešanai, notiek sagatavošanas darbi (profilēto lokšņu salaidumu hermetizācija) stiegrošanai un trešā stāva pārsegumu betona ieliešanai, notiek jumta montāža.
 
 Skatieties «Sovelmaš» PKTB būvniecības hroniku fotogrāfijās – https://clck.ru/YCNrA 
 
 Izdarīts liels darbs, bet vēl daudz kas jāizdara, un tuvākais sarežģītākais mērķis – ēkas siltuma kontūra noslēgšana līdz salam.
 Ņemot vērā cenu pieaugumu, projektam nepieciešams daudz intensīvāks investēšanas temps. Un vislabāk, ja tas tiks nodrošināts, pateicoties tautas finansējumam. Citi līdzekļu piesaistīšanas veidi projektam izsauks daļu izplūšanu un labuma samazināšanās investoriem. Tādējādi šobrīd ļoti nepieciešams:
 - partneriem maksimāli aktivizēt savu darbību,
 - investoriem savlaicīgi apmaksāt nomaksas un palielināt savu daļu skaitu, pērkot jaunas investīciju paketes.
 
 Mūsu projekta panākumi – mūsu atbildība. Un vienīgi kopā mēs spējīgi pārvarēt jebkurus izsaukumus!