Jūsu vārds "Sovelmaš" vēsturē – vēl nav vēlu!

Vēl 2019. gada vasarā mēs sākām projekta dalībnieku saraksta sastādīšanu laika kapsulas izveidošanai, kurā ierakstīs visu to vārdus, kuri investējuši projektā un nosūtīja savas vēlmes uzņēmuma adresē. Datu pieņemšana bija pabeigta vēl 2020. gada oktobrī, bet pēc daudzajiem lūgumiem, tuvojoties kapsulas ielikšanas brīdim, mēs no jauna dodam tādu iespēju visiem, kas izlaiduši paziņojumu vai nokavējuši. 
 
 Pēc nulles darbu beigām, kas norit "Alabuševo" būvlaukumā, notiks pasākums laika kapsulas ielikšanai. Šodien jums ir vēl unikāla iespēja iemūžināt savu vārdu "Sovelmaš" vēsturē. To iespējams izdarīt līdz 2021. gada 11. maijam, ieskaitot. 
 
 Atgādinām, ka atstāt savu nospiedumu projektu–konstruktoru tehnoloģiskā biroja (PKTB) vēsturē var vienīgi projekta investors – cilvēks, kas kļuvis par investīciju paketes īpašnieku jebkurā projekta finansēšanas etapā. 
 
 Nav svarīgi, kad jūs esat iegādājies paketi – pirmajā etapā vai šodien, neatkarīgi no nomināla un apmaksas formas (nomaksa vai vienreizējs) – jūs joprojām varat piedalīties un nosūtīt savus datus.
 
 Kā to izdarīt? 
- Uz papīra lapas uzrakstiet pašrocīgi savu vārdu, uzvārdu, tēva vārdu, īsu novēlējumu uzņēmumam "Sovelmaš" un uzlieciet parakstu; 
- Izgatavojiet lapas skenētu kopiju un nosūtiet uz e‒pastu – konkurs@solargroup.pro; 
- Vēstules tēmā norādiet "Laika kapsula" un savu uzvārdu;
- Pavadvēstulē obligāti norādiet e–pastu, kuru izmantojāt, reģistrējoties projekta personīgā kabinetā;
 
 Nosūtiet datus līdz 2021. gada 11. maijam, ieskaitot.
 
  Laika kapsula tiks ielikta uzņēmuma teritorijā SEZ "Tehnopolis "Maskava" blakus PKTB ēkai zem piemiņas staba, kas veltīta projektam.
 
 Par laika kapsulas ielikšanas precīzu datumu mēs paziņosim vēlāk. Informācija būs pieejama visos projekta oficiālos avotos.
 
 Sekojiet jaunumiem!