"Sovelmaš" audits: nopublicēti ikgadējās pārbaudes rezultāti

Uzņēmums "Sovelmaš" veiksmīgi nokārtoja audita pārbaudi par 2020. gadu. Audita rezultāti nopublicēti Vienotā juridiski nozīmīgu ziņu federālā reģistrā par juridisko personu, individuālo uzņēmēju un citu ekonomiskās darbības subjektu darbības faktiem. Iepazīties ar dokumentu var pēc atsauces - https://clck.ru/U7h9d 
 
 Audits – uzņēmuma finanšu pārskatu un grāmatvedības kārtošanas ticamības un pareizības pārbaude, kuru veic neatkarīga pilnvarotā organizācija. Procedūras galvenais mērķis – atklāt kļūdas un pārkāpumus uzņēmuma darbībā un sastādīt atzinumu, kas ļaus novērst atklātos trūkumus. Turklāt pārbaude palīdzēs izvairīties no nodokļu riskiem un atbalstīt uzņēmuma grāmatvedību kārtībā. 
 
 Uzņēmumam SIA "Sovelmaš" audits ar obligāta procedūra saskaņā ar KF federālo likumu № 476. Katru gadu uzņēmums veiksmīgi nokārto pārbaudi, tas liecina par daudz ko:
 - uzņēmuma atbildīgo darbinieku profesionālismu un pareizu dokumentācijas kārtošanu;
 - līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu; 
 - "Sovelmaš" darbības atbilstību Krievijas likumdošanā noteiktām normām un prasībām. 
 
 Projekta "Dujunova dzinēji" investoriem "Sovelmaš" audita pārbaudes pozitīvie rezultāti ir vēl viens apstiprinājums tam, ka uzņēmumam var uzticēties un projekts būs veiksmīgi realizēts.