Nedēļas kopsavilkums projektā "Dujunova dzinēji"

Būvdarbi 
"SovElMaš" PKTB būvlaukuma teritorijā pilnā apjomā un saskaņā ar grafiku turpinās darbi. Notiek sagatavošanās būvniecības pamata stadijai. Tiek saskaņota tāmes dokumentācija. Izvelk ūdensapgādes sistēmu, kas nepieciešama noteiktu būvdarbu izpildīšanai. 
 "SovElMaš" būvniecības direkcija kopā ar ģenerālo uzņēmēju "HAKA Moscow" turpina darbu pie nepieciešamās dokumentācijas saskaņošanas. 
 
"SovElMaš" nomātos laukumos arī tiek izpildīti daudzi uzdevumi. 
 Notiek pētnieciskā darbība, protipu testēšana, nolasīti dzinēju raksturojumi. 
 Norit laboratorijas modernizācija, kuras mērķis ‒ uzlabot "SovElMaš" laboratorijas iespējas un aprīkojumu. 
 Turpinās jaunu izgudrojumu patentēšana. 
 
Jauna iekārta 
Tikmēr Ķīnā iepirkta jauna iekārta projektu‒konstruktoru tehnoloģiskam birojam, kas ļauj izveidot automatizētu līniju dzinēju ražošanai ar "Slavjanku" uzņēmumā "SovElMaš". 
 
Ražošanas līnija sastāvēs no vairākiem darbgaldiem, bet tieši: 
 
 - darbgalds elektrodzinēju statoru gropju izolēšanai; 
 - automāts elektrodzinēju statoru spoļu grupu uztīšanai; 
 - darbgalds tinumu spoļu ievilkšanai elektrodzinēju statoru gropēs; 
 - trīs darbgaldi tinumu priekšējo daļu formēšanai; 
 - darbgalds statora tīšanas priekšējo daļu sasaistei, bandāžas uzlikšanai. 
 
Pateicoties šai iekārtai, "SovElMaš" varēs izgatavot IE4 klases dzinējus IE1 klases dzinēju masas gabarītu izmēros un par daudz zemāku cenu. 
 
Drīzumā darbgaldi tiks nogādāti uz "SovElMaš" nomātiem laukumiem Zeļenogradā, bet pēc PKTB būvniecības beigām ‒ pārvesti uz tā teritoriju.