"SovElMaš" būvniecības direkcija / Uzdevumi un atbildības zonas

Uzņēmumam "SovElMaš" tāpat kā jebkuram citam uzņēmumam ir noteikta struktūra dažādu apakšnodaļu veidā. Šodien mēs iepazīstināsim Jūs ar būvniecības direkciju, kam iepriekš bija nosaukums Kapitālās celtniecības nodaļa. Šobrīd uzņēmumam šī nodaļa ir stratēģiski svarīga un vajadzīga projektu‒konstruktoru tehnoloģoiskā biroja (PKTB) būvniecības dēļ. 
 
 "SovElMaš" būvniecības direkcija nodrošina darbu visa kompleksa izpildīšanu, kas saistīts ar nākamā PKTB projektēšanu un būvniecību. 
 
 Direkcijas galvenie uzdevumi ir: 
 
- Būvniecības direkcijas darbības koordinācija. Projekta–tāmju un tehniskās dokumentācijas savlaicīga sagatavošana b būvdarbu veikšanai, tās atbilstības pārbaude spēkā esošiem noteikumiem un normām; 
 
- Priekšlikumu izvirzīšana finanšu līdzekļu sadalīšanai; 
 
- Tehnisko uzdevumu sagatavošana projekta organizācijām ‒ darbuzņēmējam HAKA Moscow un darbu apakšuzņēmējam Astron – PKTB būvniecībai; 
 
- Projekta–tāmju dokumentācijas atbilstības pārbaude izdotiem tehniskiem uzdevumiem. Darbuzņēmuma līgumu un līgumu analīze un koriģēšana; 
 
- Projekta un būvdarbu grafiku saskaņošana. Darbu apakšuzņēmēju būvdarbu izpildīšanas gaitas tehniskā kontrole, pakāpeniska izpildīto darbu pieņemšana; 
 
- Darbu kvalitātes tehniskās uzraudzības īstenošana, to atbilstībai apstiprinātai projekta–tāmju dokumentācijai, darba rasējumiem, būvniecības normām, standartiem, drošības tehnikas, ražošanas sanitārijas normām, racionālas darba organizācijas prasībām; 
 
- Materiālu, iekārtu un inventāra iegādes organizācija un to ienākumu–izdevumu dokumentācijas kārtošana. Nevajadzīgo materiālu un iekārtas uzskate;
 
- Mijiedarbība ar uzraudzības institūcijām, pārskata dokumentācijas sagatavošana un savlaicīga iesniegšana. Jautājumu saskaņošana, kas saistīti ar iekārtas uzstādīšanu, testēšanu un reģistrāciju būvlaukumā. 
 
  Balstoties uz iepriekšminētiem datiem, var izdarīt secinājumu, ka Būvniecības direkcija izpilda sarežģītu un plašu darbu.
 
 Šobrīd daudzi uzdevumi būvlaukumā jau izpildīti, darbi rit pilnā saskaņā ar plānu. 
 
 Projekta dokumentācija nokārtojusi valsts ekspertīzi saskaņā ar 16.08.2008.g. KF Valdības lēmumu № 87 "Par projekta dokumentācijas sadaļu sastāvu un prasībām to saturam", pateicoties kurai tika saņemta objekta būvatļauja. 
 
 Pabeigti arī citi sagatavošanas darbi: izliktas pagaidu komunikācijas un ceļi, gatava celtniecības pilsētiņa un ūdens novadīšana. Laukumā jau atvesta metālu konstrukciju daļa, no kurām būs samontēts ēkas karkass.
 
 Var teikt, ka sagatavošanās etaps gandrīz noiets. Atlika tikai attīrīt laukumu no zaļajiem augiem, lai varētu uzsākt tieši inovāciju centra celtniecību.

 Aktualizētais uz 2020. gada 29. decembri darbu plāns–grafiks PKTB būvniecībai pieejams pēc atsauces - https://clck.ru/SgdPe  
 
 Atzīmēsim, kaut gan grafiks sastādīts, ņemot vērā mūsdienu reālijas, – tas ir darbu plāns, kuru var koriģēt atkarībā no dažādiem apstākļiem. 
 
 Turklāt "SovElMaš" dara visu iespējamo, lai savlaicīgi pabeigtu projektu–tehnoloģiskā būvniecību un nodošanu. Būvniecības direkcija kārto stingru objekta finansēšanas kontroli, seko būvniecības tehniskās daļas realizācijai un termiņu izpildīšanai.