„Sovelmash“ auditas: paskelbti kasmetinio patikrinimo rezultatai

Įmonė „Sovelmash“ sėkmingai praėjo audito patikrinimą už 2020 metus. Audito rezultatai paskelbti Vieningo federalinio registro, dėl juridiškai reikšmingos informacijos apie juridinių asmenų, individualių verslininkų ir kitų subjektų ekonominės veiklos faktus, interneto svetainėje. Susipažinti su dokumentu galima pagal nuorodą - https://clck.ru/U7h9d  
 
 Auditas – tai įmonės buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų vedimo tikslumo ir teisingumo patikrinimas, kurį atlieka nepriklausoma įgaliota organizacija. Pagrindinis procedūros tikslas – nustatyti klaidas ir pažeidimus įmonės veikloje ir padaryti išvadą, kuri leis pašalinti rastus trūkumus. Be to, patikrinimas padeda išvengti mokestinių rizikų, bei palaikyti įmonės tvarkingą buhalteriją. 
 
 Dėl RAB „Sovelmash“ auditas yra privaloma procedūra, atitinkamai pagal RF federalinį įstatymą numeris 476. Kasmet įmonė sėkmingai praeina patikrinimą, kuris apie daug ką pasako:
 – atsakingų įmonės darbuotojų profesionalumą ir teisingą dokumentacijos vedimą; 
 – tikslinį lėšų išleidimą; 
 – „Sovelmash“ veiklos atitikimą pateiktiems Rusijos teisės aktų normoms ir reikalavimams. 
 
 Projekto „Duyunovo Varikliai“ investuotojams, teigiami „Sovelmash“ audito patikrinimo rezultatai yra dar vienas patvirtinimas to, kad įmone galima pasitikėti ir projektas bus sėkmingai įgyvendintas.