Gradilište "Sovelmash" danas

Na gradilištu PITC "Sovelmash" u PEZ-u "Tehnopolis Moskva", aktivno se nastavlja montaža metalnih konstrukcija. 

Mislimo da najnoviji kadrovi izravno s gradilišta ne trebaju dodatne komentare!