Hoće li se suradnja "Sovelmash-a" sa SOLARGROUP-om nastaviti i nakon završetka izgradnje PITC-a?

U rubriku "Pitanje-odgovor" stiglo je sljedeće pitanje: „Nakon završetka izgradnje PITC-a, kakav ćete odnos imati sa SOLARGROUP-om? Hoće li se suradnja nastaviti?" 
 
 Dmitrij Aleksandrovič Dujunov na ovo je pitanje odgovorio na sljedeći način: „Nakon izgradnje PITC-a, on se mora pustiti u rad, a zatim reorganizirati u dioničko društvo, a svi sudionici koji su uložili u projekt moraju postati dioničari. Stoga će se suradnja sa SOLARGROUP-om sigurno nastaviti. Ako mislimo na suradnju u smislu privlačenja ulaganja u sljedeći projekt, to izravno ovisi o odluci SOLARGROUP-a. Planiramo izgraditi poduzeće za proizvodnju električnih motora, postoje i drugi pomaci koje bismo mogli komercijalizirati, pa će se, uz obostranu želju, naša suradnja definitivno nastaviti." 
 
 Podsjetimo da je cilj projekta "Sovelmash" profitirati od komercijalizacije tehnologije kombiniranih namota "Slavyanka", a za postizanje tog cilja gradi se projektno-inženjerski i tehnološki centar (PITC). 
 
 Trenutno je "Sovelmash" jedan od stanovnika posebne ekonomske zone "Tehnopolis Moskva", smještene na lokaciji "Alabuševo", gdje se PITC gradi na površini od 2,1 hektara.
  
 Zadaci projektno-inženjerskog centra su utvrđivanje problema, proračun, računalno modeliranje, projektiranje, proizvodnja, ispitivanje električnih strojeva u skladu sa zahtjevima i tehničkim specifikacijama poduzeća - potencijalnih kupaca. Tvrtka radi s asinkronim motorima bilo koje veličine.
 
 Svatko može ulagati u projekt "Duyunov Motori". Ulaganja se privlače metodom crowdinvestinga, koja se naziva i "javno financiranje". Ulagači mogu računati na dio dobiti tvrtke u obliku dividende ili zaraditi na kapitalizaciji. Interese ulagača u projektu "Duyunov Motori" zastupa SOLARGROUP, međunarodna financijska tvrtka koja djeluje na polju crowdinvestinga. Uz pomoć mehanizma kolektivnog ulaganja i opsežne partnerske mreže, tvrtka organizira financiranje projekta.
  
 SOLARGROUP je suosnivač "Sovelmash-a" OOO s 49,5% udjela. U budućnosti, nakon reorganizacije poduzeća u javno dioničko društvo, udjeli će se mijenjati za dionice "Sovelmash-a".