Direkcija za gradnju "Sovelmash" / Zadaci i područja odgovornosti

Tvrtka "Sovelmash" kao i bilo koja druga tvrtka ima određenu strukturu u obliku različitih odjeljenja. Danas ćemo vas upoznati sa Direkcijom za gradnju, koja se prije zvala Odjel kapitalne gradnje. Danas, ovaj odjel za tvrtku ima strateško značenje i njegova prisutnost u pogledu gradnje projektno-inženjerskog i tehnološkog centra (PITC) je nužna. 
 
 Direkcija za gradnju "Sovelmash" osigurava ispunjenje svih radova koji su povezani sa projektiranjem i gradnjom budućeg PITC-a. 
 
 Glavni zadaci direkcije su: 
 
- Koordinacija aktivnosti Direkcije za gradnju. Pravovremena priprema projektne, proračunske i tehničke dokumentacije za izvedbu građevinskih radova, provjeravanje usklađenosti s važećim pravilima i propisima; 
 
- Davanje prijedloga za raspodjelu financijskih sredstava; 
 
- Priprema tehničkih zadataka za projektne organizacije - izvođača HAKA MOSKVA i podizvođača Astron - za izgranju PITC-a; 
 
- Provjera usklađenosti projektne i proračunske dokumentacije s izdanim tehničkim specifikacijama. Analiza i ispravka ugovornih sporazuma i ugovora; 
 
- Koordinacija rasporeda projektnih i građevinskih radova. Tehnička kontrola napretka građevinskih radova od strane izvođača, postupno prihvaćanje izvedenih radova; 
 
- Provedba tehničkog nadzora nad kvalitetom rada, za njihovu usklađenost s odobrenom projektnom i predračunskom dokumentacijom, radnim nacrtima, građevinskim propisima, standardima, sigurnosnim propisima, industrijskom sanitacijom, zahtjevima racionalne organizacije rada; 
 
- Organizacija nabave materijala, opreme i inventara te održavanje prihodno-rashodne dokumentacije za njih. Obračun nepotrebnih materijala i opreme;
 
- Interakcija s nadzornim tijelima, priprema i pravodobno pružanje izvještajne dokumentacije. Usklađivanje pitanja vezanih za ugradnju, ispitivanje i registraciju opreme na gradilištima. 
 
  Na temelju navedenih podataka može se zaključiti da Direkcija za gradnju obavlja složene i opsežne poslove.
 
 Do danas je niz zadataka na gradilištu već izvršen, radovi se odvijaju u potpunosti u skladu s planom. 
 
 Projektna dokumentacija prošla je državno vještačenje u skladu s naredbom Vlade Ruske Federacije "O sastavu odjeljaka projektne dokumentacije i zahtjevima za njihov sadržaj" br. 87 od 16.08.2008., zahvaljujući kojoj je dobivena dozvola za izgradnju objekta. 
 
 Završeni su i drugi pripremni radovi: postavljene su privremene komunikacije i ceste, građevinski kamp i sustav odvodnjavanja su spremni. Dio metalnih konstrukcija, od kojih će se montirati kostur zgrade, već je isporučen na gradilište, .
 
 Možemo reći da je pripremna faza skoro gotova. Preostalo je još očistiti teren od zelenih površina, kako bi se moglo izravno pristupiti izgradnji inovacijskog centra.

 Raspored izgradnje PITC-a, ažuriran 29. prosinca 2020., dostupan je na poveznici - https://clck.ru/SgdPe 
 
 Imajte na umu da, iako se raspored temelji na trenutnoj stvarnosti, to je plan rada koji se može prilagoditi ovisno o različitim okolnostima. 
 
 Pri tome, "Sovelmash" čini sve da na vrijeme dovrši izgradnju i puštanje u rad projektno-inženjerskog i tehnološkog centra. Direkcija za gradnju održava strogu kontrolu nad financiranjem objekta, prati provedbu tehničkog dijela i poštivanje rokova gradnje.