Sovelmashi kaasamine elektrisõidukite tootmise arenguplaani elluviimisesse Venemaal

Selle aasta augustis kinnitas Venemaa valitsus elektrisõidukite tootmise arengukontseptsiooni. Vastavalt Valitsuse eesistuja M. V. Mišustini poolt kinnitatud korraldusele nr. 2290-p planeeritakse aastaks 2024 Venemaal toota vähemalt 25 tuhat elektriautot ja avada nende jaoks üle 9 tuhande laadimispunkti. 
 
 Dokumendis on formuleeritud esmased ülesanded kujuneva tootmisharu jaoks, sealhulgas tootmisbaasi arendamine, tehnoloogilise pädevase kasvatamine, kontseptuaalselt uute toodete toomine turule ja kaasaegse inseneri- ning transporditaristu loomine.
 
 Katkend M. V. Mišustini sissejuhatavast kõnest operatiivnõupidamisel aseministritega:
 
 "Terve rida riike on juba teada andnud soovist loobuda sisepõlemismootoritel põhinevast transpordist. Ilmselge, et tulevik on elektriautode ja -masinate päralt, mille töö põhineb keskkonnasäästlikumatel jõuagregaatidel. Ka meie peame seda suunda aktiivselt arendama. Liiatigi, et riigis on juba olemas terve rida vajalikke kompetentse.
 Arvestame, et kontseptsioonis sisalduvate ideede ja lahenduste elluviimine võimaldab luua elektriautode tootmiseks riigis oma tööstusharu. Meelitada ligi erainvesteeringud ja luua ligi 40 tuhat kõrgtootlikku töökohta üle terve tehnoloogilise ahela – alates elektrokeemiast kuni elektrijõul töötavate sõidukite tootmiseni välja."
 
 Korraldusega saab tutvuda siin: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402553686/ 
 
 Projekti arendamise huvides, ja mõistes kohaloleku olulisust globaalsel turul, saatis Sovelmash Venemaa Valitsuse eesistujale M. V. Mišustinile kirja. Kiri sisaldas ettepanekut kaasata Sovelmash elektrisõidukite tootmise arenguplaani elluviimisesse koos Venemaa Valitsuse esindajatele suunatud kutsega külastada ettevõtet Zelenogradis.
 
 Peagi saime vastuse Masinaehituse ameti kütuseenergeetika kompleksi asedirektorilt D. V. Klapovskilt palvega esitada põhjalikum informatsioon: "Pöördumise igakülgse läbivaatamise huvides palume esitada põhjalik teave pakutavate asünkroonmootorite kohta. Teave palume edastada tähtaegselt kuni 22. oktoobrini 2021 ettenähtud korras ameti aadressile..."
 
 Käesoleval hetkel valmistatakse Sovelmashis ette dokumentide paketti vastamiseks päringus küsitud teabe osas.
 
 Tänu osavõtule elektrisõidukite tootmise ja kasutamise arenguplaani elluviimisest on ettevõttel Sovelmash võimalus mitte üksnes enda tegevusest laiemalt teada anda, aga ka vastavalt eelnimetatud dokumendile saada edaspidi tehaste ehitusega seotud kulude kaasfinantseerimiseks toetusi ning erisuunitlusega investeerimislepinguid.