Energiasäästu uus kontseptsioon Hiinas ja Slavjanka tehnoloogia roll selles: Weihai konverents

Nendel päevadel toimub Hiinas, Weihai linnaosas, konverents, milles osaleb 63-me elektrimootorite tootmistehaste esindajat. Üritus on pühendatud Hiina valitsuse uutele, 2020. aasta määrustele, mille kohaselt piiratakse riigi territooriumil IE3 energiatõhususe klassiga mootorite kasutamine ja keelatakse ära IE1 ja IE2 energiatõhususe klassiga mootorite kasutamine. 
 
 Antud meetmed tekitavad tootjatele palju raskusi, kuna IE4 ja kõrgema energiatõhususe klassidega mootorid kaaluvad rohkem kui madalamate klassidega mootorid. Paljusid tehaseid ähvardab sulgemine ja pankrotistumine. Tootjad peavad kasutama kas kallemaid ja suuremaid mootoreid, mis vajavad täiendavaid juhtplokke, või leidma uue tehnoloogilise lahenduse. 
 
 Selliseks lahenduseks võib saada Slavjanka tehnoloogia. Kombineeritud mähistega mootorid, mida hakkab arendama Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo, on IE3 ja kõrgema energiatõhususe klassiga, samas mass ja gabariidid ei suurene ning mootorite omahind ei kalline. On ilmselge, et mootorite tootmise parimaks lahenduseks saab olema Slavjanka tehnoloogia. 
 
 Tuleb arvestada, et 50% kogu maailma mootoritest töötab Hiinas. Justnimelt elektrimootorid on meie planeedil peamised elektrienergia tarbijad. Slavjanka tehnoloogia ulatuslik rakendamine on võimeline oluliselt vähendama kogu maailma energiatarbimist.
 
 Kombineeritud mähistega mootorite potentsiaal on Hiinas ammu tunnustatud. Mitte asjata ei toeta riigi valitsus ASPP Weihai ettevõtet, mis tegeleb Slavjanka tehnoloogial mootorite litsentseeritud moderniseerimisega. Ettevõtte juht ja Совэлмашi partner Viktor Arestov on korduvalt rääkinud oma põhieesmärgist — projekteerimis- ja konstrueerimisbüroole klientide otsimisest. Hiina määruste muutmise valguses, paljud kohalikud elektrimootorite tootjad võivad saada Совэлмашi klientideks. Teised riigid tunnevad samuti muret energia kokkuhoiuga seotud küsimustes, tendents tõotab tulla järgmine — üsna pea minnakse maailmas üle uutele standarditele. 
 
 Investeerides Dujunovi mootorid projekti, muutute äärmiselt perspektiivika ettevõtte kaasomanikuks — lähiaastatel suureneb nõudlus nendele toodetele kogu maailmas. Tuletame meelde, et parim aeg investeerimiseks on kuni praeguse 15. rahastamisetapi lõpuni, mis kestab kuni 30. aprillini (kaasa arvatud) või kuni osakutele kehtib suurem diskont.