Kas Совэлмаш ja SOLARGROUP jätkavad oma koostööd pärast projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo valmimist?

Rubriiki "Küsimus-vastus" saabus selline küsimus: "Millised suhted jäävad SOLARGROUPiga, kui projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo saab valmis? Kas koostöö jätkub?" 
 
 Dmitri Dujunov vastas sellele küsimusele nii: "Kui projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo saab valmis, alustama selle käivitamisega, seejärel reorganiseerime selle aktsiaseltsiks ja muudame investeerinud projektiliikmed aktsionärideks. Pole küsimustki — koostöö SOLARGROUPiga jätkub! Kui me räägime investeeringute kaasamisest mõnda teisse projekti, siis see sõltub otseselt SOLARGROUPi otsusest. Meie loome elektrimootorite tootmisega tegelevat ettevõtet, kuid on olemas ka muud arendused, mida võib-olla hakkame kommertsialiseerima, seega, vastastikusel kokkuleppel, meie koostöö jätkub ka tulevikus." 
 
 Tuletame meelde, et Совэлмашi projekti eesmärgiks on kasumi teenimine Slavjanka kombineeritud mähistehnoloogia kommenrtsialiseerimisel, ja selle eesmärgi saavutamiseks on käimas projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo ehitamine. 
 
 Hetkel kuulub Совэлмашi ettevõte Tehnopolis Moskva tehnoloogilis-rakendustüüpi erimajandustsooni residentide hulka. Piirkond asub Alabuševos, mille 2,1-hektarisel platsil on juba käimas projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo ehitustööd.
  
 Projekteerimisbüroo ülesanded on probleemide väljatoomine, arvutamine, arvutimodelleerimine, elektrimasinate projekteerimine, valmistamine, katsetamine vastavalt ettevõtete - potentsiaalsete klientide nõuetele ja tehnilistele kirjeldustele. Ettevõte töötab igas suuruses asünkroonmootoritega.
 
 Dujunovi mootorid projekti saavad investeerida kõik! Investeeringuid kaasatakse läbi ühisrahastuse, mida kutsutakse ka rahvarahastuseks. Investorid hakkavad saama dividendide näol osa ettevõtte kasumist või võimaluse teenida kapitaliseerimise pealt. Dujunovi mootorid projekti investorite huve esindab SOLARGROUPi ettevõte — ühisrahastuse valdkonnas tegutsev uue põlvkonna rahvusvaheline finantsettevõte. Tänu kollektiivsele investeerimismehhanismile ja ulatuslikule partnerlusvõrgustikule korraldab ettevõte projekti finantseerimist.
  
 SOLARGROUPi ettevõte on Совэлмашi kaasasutaja 49,5% osalusega. Tulevikus, pärast ettevõtte reorganiseerimist avatud aktsiaseltsiks, vahetatakse osakud Совэлмашi aktsiate vastu.