Совэлмашi audit: iga-aastase auditi tulemused

Совэлмашi ettevõte 2020. aasta audit on edukalt läbitud! Tulemused on avaldatud Juriidiliste isikute, individuaalettevõtjate ja muu majandustegevusega tegelevate isikute juriidiliselt oluliste andmete ühise föderaalregistri veebilehel. Dokumendiga saab tutvuda avades veebilingi - https://clck.ru/U7h9d 
 
 Audit tähendab ettevõtte raamatupidamise ja majandusaruannete ülevaatust ja kontrolli, mida teostab sõltumatu volitatud organisatsioon. Protseduuri põhieesmärgiks on tuvastada rikkumisi ja vigu ettevõtte toimimises ja koostada otsus, mille alusel kõrvaldada leitud puudused. Samuti võimaldab kontroll vältida maksuriske ja hoida ettevõtte raamatupidamist korras. 
 
 Vastavalt Vene Föderatsiooni seadusele nr 476 on audit Совэлмашile kohustuslik. Ettevõtte auditid on olnud alati edukad, mis tähendab palju:
 - ettevõtte meeskonna professionaalsus ja korrektne dokumentatsioonihaldus;
 - vahendite sihipärane kulutamine; 
 - Совэлмашi tegevuse vastavus Venemaa seadusandluse normidele ja nõuetele. 
 
 Dujunovi mootorid projekti investoritele on Совэлмашi ettevõtte auditi positiivne otsus veel üheks tõestuseks, et ettevõtet saab usaldada ja projekti realiseerimine saab olema edukas.