Výsledky týdne v projektu Motory Dujunova

V poslední týdnu jsme se dozvěděli, že 13. března budou otevřena hned dvě národní zastoupení společnosti SOLARGROUP v Africe. Jedna z nich bude v Nigérii, další v Kamerunu. Těmto událostem budou věnovány mezinárodní konference za účasti autorů projektu. Byla otevřena registrace na akce. Podrobnosti je možné zjistit pod odkazy:
 - konference v Nigérii - https://reg.solargroup.pro/cs/site/webinar/1372 
 - konference v Kamerunu - https://reg.solargroup.pro/cs/site/webinar/1375 
 
 Na pozemku v Alabuševo pokračuje podle harmonogramu výstavba PKTK Sovelmaš: vytváří se armovací kostra pro betonový základ. Je to nutné pro kompenzaci roztahování a smršťování betonu. Spojení ocelových prutů probíhá dle projektové dokumentace svařením, aby se kostra udržela v potřebné poloze do vytvrdnutí betonu.
 
 Jak jsme informovali dříve, část betonových základů je už zalita, každodenně kontrolujeme jejich pevnost a teplotu. Zároveň probíhá příprava na výstavbu dalších "podlaží" základů.
 
 Na pronajatém pozemku Sovelmaš probíhají neméně důležité práce. Jednou z nich je příprava prostor pro nové vybavení, které umožní vytvořit automatizovanou linku na výrobu malosériových součástek motorů se Slavjankou. Podle slov Dimitrije Dujunova bude vybavení doručeno na pozemek Sovelmaš z Číny na jaře tohoto roku a v květnu se plánuje jeho spuštění. Automatická linka bude provozována v pronajímaných prostorách pro doladění procesu výroby a proškolení zaměstnanců. A po dokončení výstavby PKTK bude vybavení převezeno na nové místo.
 
 V laboratoři Sovelmaš probíhá testování motorů do obráběcích strojů k pronájmu, které jsou používány v metalurgii. Tyto motory s vysokým momentem a velkých rozměrů jsou testovány na nejsilnějším panelu společnosti.
 
 Kromě testování motorů probíhají také testování softwaru pro zajištění vývoje Sovelmaš. 
 Je určeno pro automatické řízení celého komplexu měřícího zařízení a umožňuje vyhnout se nepřesnostem spojených s lidským faktorem.
 
 Veškeré finanční rezervy společnosti jsou směrovány na výstavbu. Pro výstavbu PKTK je nyní hlavní pravidelnost a dostatečnost získáváných investic.