Výsledky týdne v projektu Motory Dujunova

Stavební práce 
Na stavební pozemku pro PKTK SovElMaš pokračují práce v úplném režimu a podle harmonogramu. Probíhá příprava k základní fázi výstavby. Schvaluje se dokumentace pro cenovou nabídku. Instaluje se systém zásobování vodou, který je nutný pro dokončení určitých stavebních prací. 
Vedení výstavby SovElMaš společně s generálním dodavatelem CHAKA Moskva pokračuje ve schvalování potřebné dokumentace. 
 
Na pronajatém pozemku SovElMaš se také dokončilo mnoho úkolů. 
Probíhá výzkumná činnost, testování prototypů, získávají vlastnosti motorů. 
Probíhá modernizace laboratoře, jejímž cílem je zlepšít vybavení a možnosti laboratoře SovElMaš. 
Pokračuje patentování nových vynálezů. 
 
Nové vybavení 
V současné době bylo v Číně zakoupeno vybavení pro projekční a konstrukční technologickou kancelář, která umožní vytvořit automatizovanou linku pro výrobu motorů se Slavjankou v SovElMaš. 
 
Výrobní linka bude sestávat z řady obráběcích strojů, mimo jiné: 
 
 - obráběcí stroj pro izolování drážek statoru elektromotorů; 
 - automat pro navíjení cívkových skupin statorů elektromotorů; 
 - obráběcího stroje pro vtahování cívek vinutí do drážek statorů elektromotorů; 
 - tří obráběcích strojů pro formování čelních částí vinutí; 
 - obráběcího stroje pro podvázání čelních částí vinutí statoru. 
 
Díky tomuto vybavení zvládne SovElMaš vyrábět motory třídy IE4 ve velkých rozměrech motorů třídy IE1 a za nižší cenu. 
 
Již brzy budou obráběcí stroje dodány na pronajaté pozemky SovElMaš v Zelenohradu a po dokončení výstavby PKTK budou převezeny na jeho území.