Обзор на строителните работи от началото на строителните работи и до ден днешен | Строителство на ПКТБ «Совэлмаш»

Днес на строителната площадка, където се строи проектно-конструкторско технологично бюро (ПКТБ), се провежда голям брой скрити работи, както и редица други работи, които е невъзможно ясно да се покаже на видео- или фотоматериалите. Независимо от това, изпълнението на тези работи е необходимо, а тяхната сложност и обем не са по-малко значими, от извършените по-рано. А сега нека си спомним как се движеше процесът на строителство от началото до настоящия момент.
 
 ДЕКЕМВРИ 2020
 До края на 2020 г. на строителната площадка бе построено модерно строително градче с удобни условия за работа и отдих,
 проведени са временни комуникации: вода, електричество, канализация,
 организирана е система за отводняване на участъка, направени са временни пътища за предвижване на техниката. Подготвен е изкоп според площа на строителството на сградата.
 
  ЯНУАРИ 2021
 Готова е площадката за фундамента.
 
 ФЕВРУАРИ 2021
 Прави се кофраж, в който в бъдеще ще се излее бетон за фундамента, основата в изкопа се загрява, включително се извършва контрол на температурата на почвата и степента на размразяване. На площадката е монтирано външното осветление.
 Започнато е изграждането на фундамента на ПКТБ. Прави се е бетонната подготовка за фундамента, армировка и се монтира основа за външна трансформаторна подстанция (КТПН). Докарват се метални конструкции, от които ще бъде сглобен скелетът на сградата. 
 
 МАРТ 2021
 Докарани са практически всички метални конструкции за монтирането на скелета на сградата на ПКТБ. Извършени са подготвителни работи за изливане на основите под сградата на иновационния център: изпълнена е бетонна подготовка, поставени са армиращи скелети, монтиран е кофраж.
 
 АПРИЛ 2021
 Извършват се работи за заливането на бетонните заготовки и изграждането на «етажите» на фундаментите. Осъществява се транспортирането на оборудване и двигатели до зони за временно складиране, разположени на територията на бъдещото ПКТБ. 
 
 МАЙ 2021
 Извършват се работи за заливане и хидроизолация на бетонните основи, обратно засипване на изкопа, инсталира се кофражът, кондуктори и вградени детайли за по-нататъшното бетониране на фундамента. 
 На 25 Май 2021 г. на площадката в СИЗ «Технополис «Москва» «Алабушево» се състоя тържествена церемония по полагане на капсулата на времето на «Совэлмаш».
 
 ЮНИ 2021
 На 3 юни е започнато монтирането на металните конструкции. 
 Също така се прави обратно засипване на изкопа с уплътняване на слоевете, извършва се бетониране на стълбищни маршове, осъществява се демонтаж на кофража на бетонираните по-рано основи и кофража на стълбищните маршове, на всички фундаменти се прави хидроизолация.
 
 ЮЛИ 2021
 Извършва монтаж на метални конструкции на носещия скелет на сградата, монтаж на гредите за покрива, слагат се профилирани листове на междуетажното покритие, монтаж на армиращия скелет на фундамента на административно-битовия корпус (АБК), монтаж на скелета и кофража на стълбищните маршове, бетониране на частите на основите под колоните на фундамента с анкерни групи на производствения корпус на оста 6, извършва се разтоварване на доставената на площадката нова партида на метални конструкции.
 
 АВГУСТ 2021
 Правят се работи по полагане на профилиран лист, монтаж на метални конструкции. Завършва се монтажът на сутеренните панели на производствения корпус, монтират се направляващите елементи за изграждане на ограждащи конструкции, продължава монтирането на сутеренните панели на административно-битовия корпус. Започната е работа по провеждането на вътрешните комуникации, извършва се проверка за херметичност на канализационната система, продължава плетенето на армировката на стълбищните маршове и изливането на бетона в кофража, извършва се запълване на изкопа с пясък и последващо уплътняване на слоевете. 
 На 27 август е завършен монтажът на последната колона на опитно-производствения корпус.
 
 СЕПТЕМВРИ 2021
 Започнат е монтажът на метални конструкции на бъдещия административно-битови корпус, продължава оформянето на стълбищните маршове — извършва се свързването на армировката, инсталира се разглобяемия кофраж и се извършва подготовка за изливане на бетон, започнаха покривни работи на опитно-производствения участък, активно продължават земните работи — провеждат се системите за канализация с последваща проверка на отделните секции за херметичност, разтоварва се камионът с армираща мрежа и с други материали, необходими за началото на работите по заливане на междуетажните плочи и пода.
 
 ОКТОМВРИ 2021
 Завършен е монтажът на металния скелет на ПКТБ, монтиран е несменяем кофраж от метален профилиран лист на всички междуетажни покрития, завършен е основният монтаж на сутеренните панели. В склада е подготвена площадка за слагане на ограждащи конструкции, които вече се складират. В шахтите завършва монтирането на кофража за бетонирането на стълбищата, правят се подготвителни работи (запечатване на фуги профилирани листове) за армиране и изливане на бетон на пода на 3-ти етаж, прави монтиране на покрива.
 
 Гледайте хрониката на строителството на ПКТБ «Совэлмаш» на снимките - https://clck.ru/YCP7r 
 
 Извършена е огромна работа, но все още има много работа, а най-близката решаваща цел е затварянето на топлинния контур на сградата до замръзването.
 Като се вземат предвид повишените цени, проектът се нуждае от по-интензивен темп на инвестиране. И най-добре, ако то ще бъде осигурено благодарение на народното финансиране. Други начини за набиране на средства за проекта ще доведат до разреждане на дяловете и ще се намали изгодата за инвеститорите. Ето защо сега е крайно необходимо:
 - партньорите максимално да активизират дейността си,
 - инвеститорите своевременно да плащат вноски и да увеличават броя на своите дялове чрез закупуване на нови инвестиционни пакети.
 
 Успехът на нашия проект е наша обща отговорност. И само заедно сме способни да преодолеем всички предизвикателства!ф