Строителство на ПКТБ «Совэлмаш» | Последни новини

В новия видеоклип нашият екип ще ви покаже промените, настъпили на строителната площадка през последната седмица. Към днешна дата, 11 октомври, продължава изливането на асансьорни шахти, монтиране на арматурни скелети и мрежи, тяхното свързване, монтиране на кофраж за по-нататъшно изливане на междуетажното покритие на третия етаж с бетон. Продължават и покривните работи в административно-битовия корпус, също така е започнато монтирането на изолацията. Във временния склад се складират ограждащи конструкции на сградата, за които преди това беше подготвена площадка от бетонни плочи. Завършват работите за изливането на централните стълбищни маршове на опитно-производствения участък. 
 
 Приятно гледане!