Оборудването за автоматизираната линия на «Совэлмаш» е готово за изпращане в Зеленоград

Оборудването за автоматизираната линия на «Совэлмаш», което беше поръчано в Китай, е напълно готово за изпращане в Зеленоград. Това съобщи партньорът на компанията Виктор Арестов, който се намира в Китай и ръководи подготовката на оборудването: «Производствената линия е опакована и готова за изпращане за да се товари на кораба. Въпреки някои закъснения, независимо от всичко, ние се движим към целта на проекта». 
 
 Междувременно на наетите площи на «Совэлмаш» в Зеленоград приключва подготовката на помещенията за монтиране на производствената линия. Ще ви напомним, че тази линия ще позволи на компанията да произвежда малки партиди електрически двигатели в размер до 12 000 единици на месец, в зависимост от габаритите на двигателите и други фактори. Това е необходимо, за да се демонстрира на клиентите възможността за автоматизирано производство на конкретен модел двигател. 
 
 Производствената линия на «Совэлмаш» ще се състои от модерно висококачествено оборудване, а именно: 
 
 - автоматична машина за навиване на групи с намотки на статори на електродвигатели, 
 
  - машина за издърпване на намотките в жлебовете на статорите на електродвигатели, 
 
 - машини за формоване на предните части на намотките, 
 
 - машина за изолиране на жлебове на статори на електродвигатели, 
 
 - машина за обвързване и свързване на предните части на намотката на статора. 
 
 След доставката и инсталирането на оборудването, в «Совэлмаш» ще започне процесът на неговата оптимизация и отстраняване на проблеми, създаването на методологии за работа, създаването на програми и необходимото спомагателно оборудване, както и производството на прототипи на двигатели. Планира се тези процеси да бъдат завършени до пускането в експлоатация на проектно-конструкторско технологично бюро и автоматизираната производствена линия да бъде преместена на територията на ПКТБ, и да може напълно да изпълнява функциите си.