Последният ден от 15-ия етап на финансиране на проекта "Двигатели на Дуюнов"

На 30 Април до 23:59 часа по московско време имате възможност да инвестирате в проекта с по-висока отстъпка. От 1 Май отстъпката за инвестиционни дялове ще намалее, с други думи, стойността на дяловете ще се увеличи. Освен това, заедно с края на етапа, срокът на валидност на отделните специални предложения ще приключи. А именно:
- бонус + 5% при зареждане на основната сметка в личния Ви акаунт с криптовалута,
- 5% отстъпка при плащане на инвестиционния пакет от партньорска сметка.
 
 Ще Ви напомним какво получава инвеститорът на проекта. 
 
 Източник на пасивни доходи.
 Придобитите инвестиционни дялове стават негова собственост. След приключване на финансирането на проекта (това ще се случи на 20-ия етап), дяловете ще бъдат заменени за акциите към компанията към "Совэлмаш". Инвеститорите ще могат да получат своя дял от печалбата от дейността на компанията под формата на дивиденти или от продажбата на своите акции при IPO. Перспективите на компанията са много големи, тъй като в строящото се проектно-конструкторското бюро "Совэлмаш", което се изгражда за сметка на инвеститорите, ще разработи най-енергийно ефективните електродвигатели в света. Това е възможно благодарение на уникалната технология на комбинирани намотки "Славянка", която е патентована и използвана от екипа на Дмитрий Дуюнов. 
 
 Възможност за подкрепа на екипа за иновации и развитие, който ще бъде от полза за екипа на разработчици. 
 Допълнителните инвестиционни приходи са важни. Въпреки това е също толкова важно проектът да има голяма стойност за всички хора и за планетата и като цяло. Най-острият проблем на нашето време — е непрекъснато нарастващото потребление на енергия. До голяма степен именно поради това изкопаемите ресурси на планетата се изчерпват, въздухът, водата и почвата са замърсени и настъпва глобално затопляне. 
 
 Икономията на енергия е призната за основен начин за коригиране на настоящата ситуация, поради което всички технологии, които позволяват спестяване на енергия, са в голямо търсене в целия свят, днес. Асинхронните двигатели с комбинирани намотки могат да се използват в почти всички сфери на човешкия живот. Когато се използват в голям мащаб, те могат да направят много за решаването на екологични проблеми, тъй като консумират до 40% по-малко електроенергия от класическите аналози със същите характеристики на теглото и размера. В същото време двигателите със "Славянка" са с по-ниска цена. 
 
 Така че, инвестирайки в проекта, Вие не само ставате собственик на дял от единствено по рода си и изключително обещаващо предприятие, не само получавате източник на високи доходи, но и допринасяте за подобряване на екологията на планетата и качеството на живота на всички хора, включително бъдещите поколения, своите деца и внуци. 
 
 Над 36 000 инвеститори от цял ​​свят вече са повярвали в проекта и не са разочаровани от него, защото виждат как екипът на Дуюнов решава всички поставени задачи, как напредва изграждането на ПКТБ, закупува се оборудване, двигателите се разработват и тестват в лабораторията. С една дума, участниците виждат целевото изразходване на привлечените инвестиции и изпълнението на добре изграден бизнес план. 
 
 Присъединете се към проекта "Двигатели на Дуюнов", докато все още е възможно, увеличете броя на своите дялове в него, защото остават много малко етапи до края на финансирането. И най-важното — успейте да го направите преди 30 Април включително при най-изгодните условия, които няма да се повтарят. И споделете важната информация с приятелите и колегите си!