Взаимодействие с потенциални клиенти на "Совэлмаш" | Въпрос отговор

Дмитрий Александрович Дуюнов: "Устните в споразумения трябва да се изпълняват по-педантично от писмените, в противен случай — няма да имат стойност!"
 
 В рубриката "Въпроси и отговори" получи се въпрос за взаимодействие с потенциални клиенти на проекта "Совэлмаш". 
 
 Дмитрий Александрович Дуюнов отговори на следния въпрос:
 "С клиенти се води плодотворна работа, като някои от тях — от 2009 г., 2011 г. Тази работа не спря, но премина в друг етап. Този процес не възниква моментално, той се развива динамично и с напредването на проекта динамиката нараства. Броят на контактите нараства, преговорите стават все по-съществени и богати, редица изисквания за технологично оборудване се изясняват. Проектът — не е нещо само по себе си и в крайна сметка ще засегне много хора. Например преговаряме с потенциален клиент за производството на продукт, т.е. този продукт ще бъде произведен, поради което ще задейства финансови потоци, ще доведе до преразпределение на пазара на труда, суровини, оборудване и т.н. Като обобщение на това на пазара ще се появят нови продукти, използващи нашата технология. Резултатите от преговорите, мисля, ще станат известни с времето". 
 
 За подробности се абонирайте за нашите официални източници. Бъдете първите, които ще разберат за събитията и новините на "Совэлмаш"!