На площадката в "Алабушево" текат мащабни дейности за издигане на фундамента за сградата на ПКТБ

От последния репортаж, не е минало много време от строителната площадка в "Алабушево", но промените, както сами виждате в новото видео, са значителни. Дейностите по изливане на бетонни заготовки и издигане на фундамента са в пълно течение. Видеото показва някои от вече готовите, изляти с бетон основи, а подготовката на местата за изливане на нови е в ход. Днес на строителната площадка стартира мащабна дейност, насочена към възможно най-ранното издигане на сградата на ПКТБ "Совэлмаш" и въвеждането й в експлоатация.
 
 Също така продължава транспортирането на оборудване и двигатели до зони за временно складиране, разположени на територията на бъдещото ПКТБ. 
 
 Гледайте видеоклипа, който ясно показва всички описани по-горе процеси и гледайте пускането на нови видеоклипове за последните събития от проекта "Двигатели на Дуюнов"!