Ще продължи ли сътрудничеството между "Совэлмаш" и SOLARGROUP след приключване на строителството на ПКТБ?

В рубриката "Въпрос-отговор" постъпи следния въпрос: "След завършване на строителството на ПКТБ, какви отношения ще имате със SOLARGROUP? Ще продължи ли сътрудничеството?" 
 
 Дмитрий Александрович Дуюнов отговори на този въпрос, по следния начин: "След построяването на ПКТБ, то трябва да бъде пуснато в експлоатация, след което да бъде реорганизирано в акционерно дружество, всички участници, инвестирали в проекта, трябва да бъдат направени акционери. Затова сътрудничеството със SOLARGROUP определено ще продължи. Ако се има предвид сътрудничество по отношение на привличането на инвестиции в следващия проект, това зависи пряко от решението на SOLARGROUP. Планираме да построим предприятие за производство на електродвигатели, има и други разработки, които можем да комерсиализираме, следователно, по взаимно желание, нашето сътрудничество определено ще продължи." 
 
 Припомняме, че целта на проекта "Совэлмаш" е да се възползва от комерсиализацията на комбинираната технология за намотки "Славянка" и за постигането на тази цел се изгражда проектно-конструкторско и технологично бюро (ПКТБ). 
 
 Към данния момент "Совэлмаш" е един от резидентите на специалната икономическа зона "Технополис "Москва", разположена на площадката "Алабушево", където ПКТБ се строи на площ от 2,1 хектара.
  
 Задачите на конструкторното бюро — са постановяване на задачи, изчисление, компютърно моделиране, проектиране, производство, изпитване на електрически машини в съответствие с изискванията и техническите спецификации на предприятията — потенциални клиенти. Компанията работи с асинхронни двигатели от всякакъв габарит.
 
 В проектът "Двигатели на Дуюнов" може да инвестира всеки желаещ. Инвестициите се привличат чрез метода на краудинвестинг, който се нарича още "народно финансиране". Инвеститорите могат да разчитат на част от печалбата на компанията под формата на дивиденти или да печелят от капитализация. Интересите на инвеститорите в проекта "Двигатели на Дуюнов" са представени от SOLARGROUP — международна финансова компания, работеща в областта на краудинвестинг. С помощта на механизъм за колективно инвестиране и обширна партньорска мрежа, компанията организира финансирането на проекта.
  
 SOLARGROUP е съосновател на ООД "Совэлмаш" с 49,5% дял. В бъдеще, след реорганизацията на предприятието в публично акционерно дружество, дяловете ще бъдат заменени за акции в "Совэлмаш".