Одит на «Совэлмаш»: публикувани са резултатите от годишната проверка

Компанията «Совэлмаш» успешно премина одита за 2020 г. Резултатите от одита се публикуват на уебсайта на Единния федерален регистър на правно значима информация за фактите от дейността на юридически лица, индивидуални предприемачи и други икономически субекти. Можете да се запознаете с документа чрез линка - https://clck.ru/U7h9d 
 
 Одитът е проверка на достоверността и коректността на счетоводната и финансовата отчетност на компанията, която се извършва от независима упълномощена организация. Основната цел на процедурата е да се идентифицират грешки и нередности в дейността на компанията и да се направи заключение, което да помогне да се премахнат констатираните недостатъци. Освен това проверката помага да се избегнат данъчните рискове и да се поддържа реда в счетоводството на компанията. 
 
 Одитът е задължителна процедура за ООО «Совэлмаш» в съответствие с Федералния закон на Руската федерация номер 476. Всяка година компанията преминава проверката успешно, което говори за много:
 - професионализъм на отговорните служители на компанията и коректна документация;
 - целево изразходване на средства; 
 - съответствие на дейността на «Совэлмаш» с нормите и изискванията на законодателството на Русия. 
 
 За инвеститорите на проекта «Двигатели на Дуюнов» положителните резултати от одита на «Совэлмаш» са поредното потвърждение, че на компанията може да се има доверие и проектът ще бъде реализиран успешно.