Може ли голяма компания да превземе "Совэлмаш"?

Предприятието, което разработва най-ефективните електрически двигатели в света, не може да остане без внимание от страна на корпорациите, работещи на този пазар. Може ли голяма компания (например, производител на автомобили) да превземе "Совэлмаш", а инвеститорите в проекти — да загубят възможността да реализират печалба? 

Разглеждаме въпроса, който вълнува голяма част от участниците в проекта. 

Съществуват няколко причини, защо превземане е маловерно. 

- Икономическа нецелесъобразност. Големи компании, като Tesla не правят сами всички компоненти на своята разработка, а поръчват от трети страни: двигатели на едно място, контролери на друго. Това е много по-лесно, отколкото да инвестирате в собственото си развитие. Поръчването на двигатели от "Совэлмаш" е по-рентабилно от закупуването на самата компания и инвестирането на време и пари в нейното развитие.

- Огромен пазар. В света годишно се произвеждат около 7 милиарда асинхронни електродвигатели. Според прогнозите на BusinesStat, този брой ще достигне 10 милиарда до 2023 г., при това двигателният парк ще е износен. Дори монополните компании, които се занимават изключително с производство на двигатели, не могат да удовлетворят цялото глобално търсене. Има твърде много нужда от електрически двигатели, има достатъчно място за всички. Важно е "Совэлмаш" да не се ограничава до тясна ниша на този пазар, а е способна да разработи разнообразни двигатели за почти всички нужди на клиентите — това е негйната сила. 

- Народно финансиране. Екипът на Дмитрий Дуюнов се придържа към принципна позиция: да управлява самостоятелно компанията и да работи на територията на Русия. Затова, дори преди началото на народното финансиране, Дмитрий Александрович отказа предложенията на големи инвеститори, които бяха готови да инвестират в проекта в замяна на контролен пакет на "Совэлмаш". За съхранение на независимостта на управлението на компанията, беше избрано народно финансиране. 

При всичко това екипът на Дуюнов разбира, че "Совэлмаш" е сериозен конкурент на големи компании, които могат да предприемат различни стъпки за премахване на конкурентите. Затова е нужна подготовност за всичко. 

Както отбеляза Дмитрий Александрович Дуюнов, "ние отлично разбираме предизвикателствата, виждаме целите, движим се към тях и знаем как да се борим". И това не са само думи: те отразяват реалните действия на екипа на "Совэлмаш", който ясно следва поставената цел и решава всички задачи, необходими за постигането й, както участниците в проекта са се убеждавали неведнъж.