Резултати от седмицата за проекта „Двигатели Дуюнов“

Миналата седмица стана известно, че на 13 март ще се открият две национални представителства на SOLARGROUP в Африка. Едното от тях е в Нигерия, а другото в Камерун. По време на тези събития ще се проведат и международни конференции с участието на висшите служители на проекта. Регистрацията за събитията е отворена. Подробности можете да намерите на връзките:
 – конференция в Нигерияhttps://reg.solargroup.pro/bg/site/webinar/1372 
 – конференция в Камерун https://reg.solargroup.pro/bg/site/webinar/1375 
 
 На площадката „Алабушево“, строежът на ПКТБ „Совэлмаш” продължава по график: оформя се арматурната конструкция за полагане на бетон за основите. Това е необходимо, за да се компенсират силите на разтягане и деформиране на бетона. Закрепването на стоманените пръти се извършва съгласно проектната документация, чрез заваряване, за да се задържи конструкцията в необходимото положение, докато бетонът се втвърди.
 
 Както съобщихме по-рано, част от бетона за основите вече е излят, ежедневно се проверяват неговата здравина и температура. В същото време върви подготовката за издигане на следващите „етажи“ на основите.
 
 На наетите от „Совэлмаш” площи се изпълняват не по-малко важни задачи. Една от тях е подготовка на помещенията за новото оборудване, което ще позволи да се създаде автоматизирана линия за производство на малки партиди двигатели със „Славянка“. Според Димитрий Дуюнов, оборудването ще бъде доставено на територията на „Совэлмаш” от Китай през пролетта на тази годна, а пускането му е планирано през май. Автоматизираната линия ще се използва в наетите площи за отстраняване на грешки на производствения процес и обучение на служителите. А след завършване на строежа на ПКТБ, оборудването ще се премести на новото място.
 
 В лабораторията на „Совэлмаш” се извършват тестове на двигатели за валцуващи машини, които се използват в металургията. Тези двигатели, с голям въртящ момент и големи размери, се тестват на най-мощния стенд на компанията.
 
 Освен тестове на двигатели, се извършват и тестове на софтуера, разработен от „Совэлмаш”.
 Той е предназначен за автоматично управление на целия комплекс от измервателно оборудване и позволява да се елиминират неточностите, свързани с човешкия фактор.
 
 Всички финансови резерви на компанията са насочени към нуждите на строителния процес. За строежа на ПКТБ, главното сега е ритмичност и привличането на достатъчно инвестиции.